Отозвать из временной нетрудоспособности

Պատուհանը նախատեսված է աշխատակցին ժամանակավոր անաշխատունակությունից ետ կանչելու համար...Share