Типы прикрепленных файлов

Բաժնում մուտքագրվում է աշխատակցին կցագրվող ֆայլերի տեսակները: Օրինակ՝ պաշտոնի նկարագրություն, կանոնակարգ, ...



Share