Табель зафиксированный при помощи аппарата входа-выхода

Պատուհանը նախատեսված է մուտքի-ելքի սարքավորումներից ինֆորմացիայի բեռնավորման համարShare