Учебные заведения сотрудников

HR ծրագրի այս բաժնում մուտքագրվում է այն ուսումնական հաստատությունների ցանկը, որոնք ավարտել են կամ սովորում են Ձեր աշխատակիցները: Օրինակ՝ ԵՊՀ, ՀՊՃՀ, ...

 


Share