Анализ реализаций или продаж

Իրացումների կամ վաճառքների վերլուծությունը իրականացվում է այս պատուհանի միջոցով: CRM-ի օգտագործման արդյունքում վաճառքների աճը անխուսափելի է:Share