Тел. звонок исходящий

Բոլոր տեսակի ելքային հեռոխոսազանգերը գրանցվում են CRM-ի այս պատուհանում, հնարավոր է այդ գրանցումները իրականացնել ավտոմատ կերպով:Share