Возврат денег покупателю

Գնորդին վերադարձվող գումարի վերաբերյալ գործողությունը իրականացվում է այս պատուհանի միջոցով

 Share