Հյուրանոցային բիզնեսի ավտոմատացում

                                            Հյուրանոցային բիզնեսի ավտոմատացում

 

Ժամանակակից աշխարհում հյուրանոցային բիզնեսը աճում և կատարելագործվում է գերարագ տեմպով: Մրցակցային այսպիսի պայմաններում հյուրանոցների համար առաջնային խնդիր է դառնում բարձրակարգ սպասարկումը, որակյալ հյուրանոցային ծառայությունների մատուցումը,  մարքեթինգային ամենատարբեր հնարքների իրականացումը՝ նոր հաճախորդների ներգրավման և պահպանման նպատակով և, առհասարակ, հյուրանոցի արդյունավետ կառավարումը: Հյուրանոցների կառավարման արդյունավետությունը զգալի կարելի է ավելացնել ավտոմատացված կառավարման համակարգերի ներդրման միջոցով:

Հյուրանոցների կառավարման ավտոմատացված համակարգերը բազմաթիվ գործառույթներ իրականացնում են ավտոմատացված ռեժիմով:  Արդյունքում բազմակի կրճատվում է ադմինիստրատիվ աշխատակիցների ծանրաբեռնվածությունը՝ փաստաթղթերի և տվյալների մշակման պրոցեսում:

Ավտոմատացված համակարգերը հնարավորություն են տալիս հյուրանոցին՝

 • Մեկ հյուրի վրա ծախսված ժամանակը կրճատել մինչև 2-3 րոպե
 • Ավելացնել հյուրանոցի շահութաբերությունը 20%-ով՝ կացության ժամանակի հստակ հաշվարկի շնորհիվ
 • Արագ և սերտ շփվում ապահովել ստորաբաժանումների միջև, ինչը հնարավորություն է տալիս օպերատիվ արձագանքել հաճախորդի ցանկություններին, արագ հեռացնել խափանումները և տեխնիկական խնդիրները
 • Կիրառել բոնուսային և դիսկոնտային քարտեր, որոնք զեղչերի հնարավորություն են տալիս հաճախորդներին
 • Հետևել ազատ սենյակներին և երաշխավորված խուսափել այնպիսի իրավիճակներից, երբ դեռ հյուրը սենյակից դուրս չի եկել, բայց սենյակն արդեն նոր հյուրերով է բնակեցվում
 • Իրականացնել հյուրանոցի ռեսուրսների կանոնակարգված կառավարում
 • Ապահովել հյուրանոցի տարատեսակ ծառայությունների թափանցիկությունը և վերահսկելիությունը
 • Իրականացնել ամրագրման ծառայությունների և բնակեցման պրոցեսների ավտոմատացում
 • Ավտոմատացնել ընթացիկ գործունեությունը, վարել հյուրերի տվյալների բազան
 • Իրականացնել հյուրանոցի գործունեության բազմագործոն վերլուծություն
 • Հավաքագրել և վերլուծել տեղեկատվություն հյուրանոցային համարների վերաբերյալ և այլն:

  Հյուրանոցային բիզնեսի ավտոմատացման մեջ զգալի բաժին ունի նաև ռեստորանի աշխատանքի ավտոմատացումը, որի հիմնական խնդիրն է աշխատանքը համապատասխանեցնելը միջազգային ստանդարտներին, բարձրացնելը անձնակազմի վերահսկողությունն ու սպասարկման մակարդակը:Բիզնեսի կառավարման ավտոմատացված համակարգեր

Share