Բիզնես պրոցեսի կամ գործընթացի մշակում. նկարագրում և փաստաթղթավորում

Բիզնես պրոցեսի կամ գործընթացի մշակում.

նկարագրում և փաստաթղթավորում

   Բիզնես գործընթացների փաստաթղթավորման և նկարագրման ընդունված տարբերակ է, երբ բիզնես գործընթացը ներկայացվում է բլոկ սխեմաների և աղյուսակային բլոկ սխեմաների ընկալման համար առավել պարզ տեսքով: Սակայն նախքան բիզնես պրոցեսի բլոկ սխաման և սխեմայի դետալները գծելը, անհրաժեշտ է կարողանալ պատկերացնել կամ ստեղծել ընդհանուր պատկեր. ով կամ ովքեր են  մասնակցում պրոցեսին, ինչպես են համագործակցում միմյանց և շրջակա աշխարհի հետ և այլն: Դա շատ ավելի կարևոր է առավել բարդ պրոցեսների դեպքում, երբ մասնակցում են բազմաթիվ ստորաբաժանումներ և աշխատակիցներ: Այդ պատճառով բիզնես պրոցեսները անհրաժեշտ է նկարագրել ստանդարտացված՝  օգտագործելով պրոցեսների ստանդարտ ձևեր և քարտեզներ: Նկարագրման գործում առաջին քայլը պետք  է լինի պրոցեսների փոխկապակցվածության քարտեզի մշակումը:

Բիզնես պրոցեսի նկարագրումը պետք է բաղկացած լինի հետևյալ քայլերից.

1. Բիզնես պրոցեսի ստանդարտ և յուրահատուկ ձևեր –պրոցեսի նկարագրման համար կիրառվում է տիպային օրինակ, որպեսզի տարբեր մարդիկ միատեսակ կամ ստանդարտացված  կերպով  ֆիքսեն տարբեր պրոցեսներ

2. Բիզնես պրոցեսի քարտեզ –բիզնես գործընթացի նկարագրումն է բլոկ սխեմաների տեսքով: Ստեղծված քարտեզը հնարավորություն է տալիս սինխրոնացնել օպերացիաները, հետևել ստորաբաժանումների միջև ինֆորմացիայի և փաստաթղթերի անցման ճանապարհին: Բիզնես գործընթացի քարտեզագրման ժամանակ պետք է հաշվի առնել հետևյալ հարցերը՝

 • Ինչպիսի փաստաթղթով է ավարտվում աշխատանքային ցիկլը
 • Ում է փոխանցվում այդ փաստաթուղթը
 • Ովքեր են ներգրավված կազմակերպության ներսում և դրսից
 • Ով է տալիս առաջադրանք /հանձնարարական/ պրոցեսի թողարկման համար

3.  Բիզնես պրոցեսի ճանապարհային քարտեզ: Իրական բիզնես գործընթացներում շատ հաճախ մասնակցում են կազմակերպության մի քանի ստորանաժանումներ: Նաև հանդիպում են ճյուղավորված՝ զուգահեռ իրականացվող գործառույթներ, այդ իսկ պատճառով ճանապարհային քարտեզով ներկայացնելը պարզեցնում է ընկալումը: Ճանապարհային քարտեզը տրամադրում է գործընթացի տրամաբանական սխեման՝ նյութական միջոցների, մարդկանց, ֆինանսական միջոցների և ինֆորմացիոն հոսքերի շարժի վերաբերյալ:

4. Բիզնես-պրոցեսի ցուցանիշների մատրիցաներ/աղյուսակներ/ գնահատում է բիզնես պրոցեսի աշխատունակությունը, ինչպես նաև կարևորության աստիճանը: Կիրառվում է նաեւ  կազմակերպության ընդհանուր գործունեության  փոխկապակցվածությունը և գործընթացի ազդեցությունը գնահատելու համար:

5. Բիզնես գործընթացի բլոկ սխեմայի նախագծում: Բլոկ սխեման իրենից ներկայացնում է բիզնես պրոցեսի բոլոր մասնակիցների փոխհարաբերությունների ամբողջ շղթայի /սպառող, մատակարար, կատարող/ պարզ ընկալելի սխեմատիկ նկարագրություն:

6. Բիզնես պրոցեսների հանգույցների /հոդերի/ նկարագրում: Ձեռնարկության գործունեության բիզնես գործընթացների հանգույցները նկարագրելը ամենաբարդ խնդիրներից է, քանի որ առաջանում են կոնֆլիկտային իրավիճակներ պրոցեսների սեփականատիրոջ կամ պատասխանատուների միջև՝ համաձայնության գալու ընթացքում:

7. Բիզնես պրոցեսի նկարագրության բացվածքը կազմակերպության համար հարմար կարող է լինել ցանկացած եղանակով, սակայն պարտադիր պետք է պարունակի հետևյալ հիմնարար դրույթները.

 • Բիզնես գործընթացի լիարժեք անվանումը
 • Բիզնես պրոցեսի կոդը
 • Բիզնես պրոցեսի հիմնական նպատակը
 • Բիզնես պրոցեսի նպատակը
 • Բիզնես պրոցեսի սեփականատերը
 • Բիզնես պրոցեսի ղեկավարը
 • Նորմատիվներ
 • Բիզնես պրոցեսի մուտքը
 • Բիզնես պրոցեսի ելքը
 • Ռեսուրսները որոնք ներգրավված են տվյալ բիզնես պրոցեսում
 • Ներքին և արտաքին մատակարարները
 • Ներքին և արտաքին սպառողները
 • Գործընթացի չափման պարամետրերը
 • Բիզնես գործընթացի արդյունավետության ցուցանիշները
 • Բիզնես գործընթացի փաստաթղթավորում

8.  Բիզնես պրոցեսի ցուցանիշների /ինդիկատորներսահմանումը հնարավորություն է տալիս չափել արդյունավետությունը, այդ իսկ պատճառով բիզնես գործընթացը պետք է բնութագրվի հստակ ցուցանիշներով, որոնք հնարավորություն կտան գնահատել և չափել բիզնես գործընթացի արդյունավետությունը: Բիզնես գործընթացի արդյունավետության հիմնական ցուցանիշները բաժանվում են 4 խմբի՝ որակ, իրականացման տևողություն կամ ժամանակ, քանակծախսեր:

9. Բիզնես գործընթացի իրականացման կանոնակարգերի մշակում. Բիզնես գործընթացները անհրաժեշտ է ձևակերպել Բիզնես գործընթացների օպերացիաների իրականացման կանոնակարգի առանձին փաստաթղթերի տեսքով: Եթե չիրականացվի կանոնակարգերի փաստաթղթավորում հետագայում ձեռնարկության գործունեության օպտիմալացման հնարավորություն  չենք ունենա:


Մեր համակարգերը կարող եք Ձեռք բերել ապառիկ

Պարզ

9900դր.

ամսական

Համակարգիչ: 1

Օգտագործող: 1

Տվյալներ: 3GB

Դասընթաց: 4 ժամ մեկ ամսում

Սպասարկում էլ. փոստով

Ընտրել

Հարմար

19900դր.

ամսական

Համակարգիչ: 2, 3

Օգտագործող: 2, 3

Տվյալներ: 6GB

Դասընթաց: 4 ժամ մեկ ամսում

Սպասարկում էլ. փոստ

Ընտրել

Պրոֆ

39900դր.

ամսական

Համակարգիչ: 4, 5

Օգտագործող: 4, 5

Տվյալներ: 10GB

Դասընթաց: 4 ժամ մեկ ամսում

Սպասարկում էլ. փոստ

Ընտրել

Այլ

Պետք է

քննարկենք

Համակարգիչ: > 5

Օգտագործող: > 5

Տվյալներ: > 10GB

Դասընթաց: > 4 ժամ մեկ ամսում

Սպասարկում էլ. փոստ

Ընտրել

 

10 պատճառ մեր ծառայություններից օգտվելու համար

 

 1. Ճկուն գնային քաղաքականություն, վճարեք ամսավճարով:
 2. Առավելագույն համապատասխանեցում Ձեր բիզնեսին. ծրագիրն ունի կարգավորումների ճկուն համակարգ, որը թույլ է տալիս վերջինիս լավագույն կերպով հարմարեցնել Ձեր բիզնեսի պահանջներին:
 3. Մեկ ընդհանրական գին. անկախ այն հանգամանքից, թե ծրագրի ինչ գործառույթներից եք օգտվում, դուք միշտ վճարում եք նույն գինը՝ առանց հավելավճարների:
 4. Անվտանգության բարձր մակարդակ. ծրագիրն ունի անվտանգության չորս մակարդակ, որոնք երաշխավորում են Ձեր տվյալների լիարժեք անվտանգությունը:
 5. Դուք չեք վճարում սերվերի համար. Ձեզ անհրաժշետ չէ ձեռք բերել թանկարժեք սերվեր և վճարել սպասարկման համար, մենք կհոգանք այդ ծախսերը:
 6. Անվճար ուսուցում. Լինելով մեր հաճախորդը՝ դուք կարող եք անվճար մասնակցել ամեն ամիս կազմակերպվող ծրագրի ուսուցման դասընթացներին:
 7. Ծրագիրը բազմալեզու է. ծրագիրը ամբողջությամբ հայաֆիկացված է, բայց այն հասանելի է ցանկացած լեզվով կամ լեզուներով:
 8. Արտահանման/ներբեռնման հնարավորություն. ծրագրից օգտվելիս դուք կարող եք հեշտությամբ ներբեռնել կամ արտահանել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը:
 9. Անվճար թարմացումներ. լինելով մեր հաճախորդը՝ դուք կստանաք բոլոր ծրագրային թարմացումներն անվճար:
 10. Անվճար սպասարկում. ձեզ հուզող հարցերը կարող եք ուղղել մեր էլ. հասցեին և մենք սեղմ ժամկետներում կպատասխանենք Ձեզ: 


Բիզնեսի կառավարման ավտոմատացված համակարգեր

Share