Ինչ նպատակ են հետապնդում CRM համակարգերը և ինչպիսի խնդիրներ են լուծում

 1. Ապահովել ամբողջական և պահպանված հաճախորդների շտեմարան:
 2. Խուսափել տվյալների կորստից եթե վաճառքի գործակալը տեղափոխվել է մրցակիցների մոտ: Աշխատանքից ազատված գործակալի հաճախորդներով կարող է զբաղվել նոր աշխատակիցը, որը կժառանգի հաճախորդների վերաբերյալ ինֆորմացիան:
 3. Պահպանել փոխհարաբերությունների պատմությունը այն պոտենցիալ հաճախորդների կամ կոնտակտների հետ որոնք չեն դարձել գնորդ, ուղարկելով նրանց նոր առաջարկներ:
 4. Գնորդի հետ փոխհարաբերությունների անհատականացում:
 5. Կազմակերպության ստորաբաժանումների և աշխատակիցների միջև փոխկապակցված շփման ապահովում ընդհանրացված տվյալների հենքով:
 6. Միևնույն հաճախորդի տվյալների կրկնակի մուտքագրման կասեցում, եթե նույնիսկ տվյալների մուտքագրումը իրականացվում է տարբեր ստորաբաժանումներից:
 7. Վաճառքների արդյունավետության բարձրացում:  
 8. Հաճախորդների սեգմենտավորում Պարետոի սկզբունքով 20/80: Շահութաբեր հաճախորդների բացահայտում և աշխատանքի կենտրոնացում նրանց վրա:
 9. Ապահովել կոմունիկացիայի հնարավորություններ հաճախորդների հետ:
 10. Հաճախորդների ներգրավման մեխանիզմների կիրառման հնարավորություններ:
 11. Հաճախորդների պահպանման մեխանիզմների կիրառում՝ ծննդյան և տոնական օրերի շնորհավորում, հաճախորդի համար շահավետ կամ հետաքրքիր ինֆորմացիայի հաղորդում, տարբեր միջոցառումների, ցուցահանդեսների, սեմինարների հրավերների ուղարկում: Բոնուսային –զեղչային կամ այլ շահագրգռող գործառույթների իրականացում:
 12. Cross-Sell տեխնոլոգիայի կիրառում այն է խաչվող ապրանքների կամ ծառայություններ վաճառելու կամ առաջարկելու հնարավորություն:
 13. Upsell տեխնոլոգիայի կիրառում`  կազմակերպության համար առավել նպատակահարմար գնով ապրանքների կամ ծառայություններ առաջարկելու հնարավորություն: 
 14. Վաճառքի գործակալների կողմից իրականացվող աշխատանքի պլանավորում և կառավարում: Վաճառքների պլանավորում-կանխատեսում վաճառքների ձագար /воронка прадаж/:
 15. Հաճախորդների հետ փոխհարաբերություններում մարդկային գործոնի մաքսիմալ նվազեցում, կադրային փոփոխությունների դեպքում ինֆորմացիայի կորստի մինիմալացում, աշխատակիցներից կախվածության վերացում:
 16. Մարքեթինգային միջոցառումների արդյունավետության գնահատում, ծախսերի հաշվառում ներդրումների հետ վերադարձի հաշվարկ ROI, մարքեթինգային գործառույթների օպտիմալացում:
 17. Կազմակերպության ստորաբաժանումների միջև փոխհարաբերությունների և կոմունիկացիայի ապահովում:
 18. Հաճախորդների տարանջատում տարբեր հայտանիշներով և ֆիլտրման հնարավորություն:

Price list

Simple

$19

per month

PC: 1

Users: 1

Database: 3GB

Trainings: 4 hours per month

Email Support

Sign Up

Suitable

$39

per month

PC: 2, 3

Users: 2, 3

Database: 6GB

Trainings: 4 hours per month

Email Support

Sign Up

Pro

$79

per month

PC: 4, 5

Users: 4, 5

Database: 10GB

Trainings: 4 hours per month

Email Support

Sign Up

Other

We need

to talk

PC: > 5

Users: > 5

Database: > 10GB

Trainings: > 4 hours per month

Email Support

Sign Up

 

10 reasons why you need our services

 

 1. Flexible cost -  pay monthly.
 2. Maximum adaptivity – software is very adjustable, so it can fit your business the best.

 3. All features by the same price – no matter which sections you are using pay the same cost.

 4. High security level – software has 4 level security to guaranty your safeness.

 5. Fee free server– you are not required to pay for server and its support, we will do that for you.

 6. Free trainings–  our customers will get free training hours every month.

 7. Multilanguage approach – Software is in available in Armenian, but it is also available in other languages as well

 8. Data export/Import opportunity- Software has variety of tools to import/export information

 9. Free updates – You will receive all new versions every month for free

 10. Free support – You can address us all your problems by e-mail and receive a quick response.

 


Share