Մարքեթինգային միջոցառումների կառավարում

Մարքեթինգային միջոցառումների պլանավորումը, իրականացումը և արդյունավետության վերահսկումը վաճառքների ծավալների մեծացման կարևորագույն նախապայմաններից են: Մարքեթինգային միջոցառումները տարանջատվում են երկու խմբի ընդհանրացված (օրինակ TV կամ ռադիո գովազդ այս դեպքում հնարավոր չե հաշվառել պոտենցիալ լսարանը) և ուղղորդված նպատակային խմբերի համար(օրինակ ճանաչողական սեմինարներ կամ հատուկ ակցիաների հաճախորդների համար, այս դեպքում մասնակից լսարանը հայտնի է): Մարքեթինգային միջոցառումների գրագետ ու կանխամտածված պլանավորումը ինչպես ծախսերի այնպես էլ լսարանի ընտրության, կապահովվի ներդրումների վերադարձելիության ROI-ի բարձր ցուցանիշներ: Բազմաթիվ նույնիսկ խոշոր կազմակերպություններում որևէ կերպ չի հաշվարկվում մարքեթինգային միջոցառումների արդյունավետությունը: Չի կիրառվում նաև թվային ցուցանիշների որևէ տեսակի մոնիտորինգ, մարքեթինգային բյուջեի հստակ պլանավորում, ծախսերի հաշվարկ, գնորդների կողմից ցուցաբերված ակտիվության հաշվառում և այլն: Արդյունքում կազմակերպությունները անարդյունավետ կերպով վատնում են ֆինանսական միջոցներ որոնք կարող էին ներդրվել մի քան անգամ ավելի շահութաբեր մարքեթինգային միջոցառումներում:

Թվարկված խնդիրների լուծման համար արդյունավետ գործիք է հանդիսանում Մեր Սոֆթ CRM–ի մարքեթինգային միջոցառումների կառավարման ենթահամակարգը: Մեր Սոֆթ CRM-ը հնարավորություն է տալիս պլանավորել և իրականացնել տարբեր մարքեթինգային միջոցառումներ հաշվարկել բյուջեն և իրականացված ծախսերը, գնորդների և պոտենցիալ հաճախորդների կողմից ցուցադրված ակտիվությունը, իրականացված վաճառքները: Այս տվյալների կուտակման շնորհիվ CRM համակարգը հաշվարկում է ֆինանսական միջոցների հետ վերադարձելիության ROI թվային արժեքը: Նաև այս ենթահամակարգի միջոցով հնարավոր է իրականացնել տվյալ մարքեթինգային միջոցառմանը վերաբերվող ֆայլերի և փաստաթղթերի ու հանձնարարականների հաշվառում: 


Price list

Simple

$19

per month

PC: 1

Users: 1

Database: 3GB

Trainings: 4 hours per month

Email Support

Sign Up

Suitable

$39

per month

PC: 2, 3

Users: 2, 3

Database: 6GB

Trainings: 4 hours per month

Email Support

Sign Up

Pro

$79

per month

PC: 4, 5

Users: 4, 5

Database: 10GB

Trainings: 4 hours per month

Email Support

Sign Up

Other

We need

to talk

PC: > 5

Users: > 5

Database: > 10GB

Trainings: > 4 hours per month

Email Support

Sign Up

 

10 reasons why you need our services

 

  1. Flexible cost -  pay monthly.
  2. Maximum adaptivity – software is very adjustable, so it can fit your business the best.

  3. All features by the same price – no matter which sections you are using pay the same cost.

  4. High security level – software has 4 level security to guaranty your safeness.

  5. Fee free server– you are not required to pay for server and its support, we will do that for you.

  6. Free trainings–  our customers will get free training hours every month.

  7. Multilanguage approach – Software is in available in Armenian, but it is also available in other languages as well

  8. Data export/Import opportunity- Software has variety of tools to import/export information

  9. Free updates – You will receive all new versions every month for free

  10. Free support – You can address us all your problems by e-mail and receive a quick response.

 


Share