Կոնտակտային անձանց հաշվառում

Ցանկացած իրավաբանական անձ գործընկերոջ /B2B/ հետ փոխհարաբերությունները և շփումը իրականացվում է այդ կազմակերպության աշխատակիցների, կամ կոնտակտային անձանց շնորհիվ: Սովորաբար շատերը կոնտակտային անձ ասելով ի նկատի ունեն տվյալ կազմակերպության ղեկավարին կամ ղեկավար անձնակազմին: Սակայն բազմաթիվ դեպքերում ամենատարբեր գործարքների և գործառնությունների իրականացման համար անհրաժեշտ է ճանաչել, շփվել և փոխհարաբերվել գործընկեր կազմակերպության այլ կոնտակտային անձանց հետ օրինակ գործավարի, պահեստապետի, վաճառողի և այլն:

Մեր Սոֆթ CRM համակարգը հնարավորություն է ընձեռում իրականացնել  կոնտակտային անձանց վերաբերյալ  ինֆորմացիայի լիարժեք և համապատասխան դասակարգված՝ ըստ մասնագիտությունների, պաշտոնների, ստորաբաժանումների պահպանում:  Կոնտակտների մասին ինֆորմացիայի նմանատիպ հավաքագրումը հնարավորություն կտա ոչ միայն երկարատև պահպանել կապերը այլև վերլուծելով և կիրառելով տարբեր մարքեթինգային միջոցառումներ և գործիքներ (շնորհավորել ծննդյան և տոնական օրերը, հրավիրել համաժողովների և այլ) բարձրացնել տվյալ անձի լոյալությունը` իրականացնել կրկնակի վաճառքներ:

Կոնտակտային անձինք այն մարդիկ են որոնք պահպանում և տարածում են ինֆորմացիա Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքներi և ծառայությունների մասին գնորդների, կամ գործընկեր կազմակերպություններում: 


Price list

Simple

$19

per month

PC: 1

Users: 1

Database: 3GB

Trainings: 4 hours per month

Email Support

Sign Up

Suitable

$39

per month

PC: 2, 3

Users: 2, 3

Database: 6GB

Trainings: 4 hours per month

Email Support

Sign Up

Pro

$79

per month

PC: 4, 5

Users: 4, 5

Database: 10GB

Trainings: 4 hours per month

Email Support

Sign Up

Other

We need

to talk

PC: > 5

Users: > 5

Database: > 10GB

Trainings: > 4 hours per month

Email Support

Sign Up

 

10 reasons why you need our services

 

  1. Flexible cost -  pay monthly.
  2. Maximum adaptivity – software is very adjustable, so it can fit your business the best.

  3. All features by the same price – no matter which sections you are using pay the same cost.

  4. High security level – software has 4 level security to guaranty your safeness.

  5. Fee free server– you are not required to pay for server and its support, we will do that for you.

  6. Free trainings–  our customers will get free training hours every month.

  7. Multilanguage approach – Software is in available in Armenian, but it is also available in other languages as well

  8. Data export/Import opportunity- Software has variety of tools to import/export information

  9. Free updates – You will receive all new versions every month for free

  10. Free support – You can address us all your problems by e-mail and receive a quick response.

 


Share