Գնորդների լոյալության բարձրացման գործիքներ

Հաճախորդի լոյալությունը դա իր կողմից հավատարմության դրսևորումն է որևէ կազմակերպությանը,  ապրանքնանիշին, կոնկրետ ապրանքին կամ ծառայությանը: Լոյալության բարձրացման մեխանիզմների կիրառությունը խթանում է հաճախորդների պահպանմանը և նոր հաճախորդների ձեռքբերմանը: CRM համակարգը հնարավորություն է տալիս սեգմենտավորել հաճախորդներին համապատասխան նրանց կողմից ցուցաբերված լոյալության օրինակ A, B C …: Նաև անհրաժեշտ է նշել, որ նախքան լոյալության բարձրացմանը, անհրաժեշտ է ճշգրիտ գնահատել այդ ցուցանիշի արժեքը: Սակայն լոյալությունը տարբեր ոլորտներում գործող կազմակերպություններում գնահատվում է տարատեսակ կերպով և ոչ միանշանակ: Օրինակ  մի կազմակերպության համար հավատարիմ են համարվում այն հաճախորդները որոնք ներգրավվում են նոր հաճախորդներ կամ խորհուրդ են տալիս իրենց մերձավորներին և ծանոթներին նույնպես օգտվել տվյալ կազմակերպության ծառայություններից կամ ապրանքներից: Մեկ այլ դեպքում հավատարիմ են այն գնորդները որոնք պարբերաբար ձեռք են բերում որոշակի ֆիքսված ծավալով կամ գումարային չափով ապրանքներ: Երրորդ դեպքում գնորդները գնում են Ձեր կողմից ներկայացված բազմաթիվ կամ բոլոր տեսակի ապրանքներ և ծառայություններ:

Հաճախորդի լոյալության բարձրացման համար կիրառվում են ամենատարբեր խրախուսման և հաճախորդի անհատականության ընդգծման մեխանիզմներ որոնք կարող են ենթադրել ֆինանսական ծախսեր ինչպես նաև լինել անվճար: Մեր Սոֆթ CRM համակարգի միջոցով հնարավոր է կիրառել հետևյալ մեխանիզմները՝

 • Բոնուսային համակարգեր
 • Զեղչային համակարգեր
 • Կուտակային բոնուս կամ զեղչային համակարգեր
 • Հավատարիմ հաճախորդի հատուկ ծրագրերի իրականացում
 • Ակումբային քարտերի թողարկում
 • Հաճախորդի կողմից նոր հաճախորդի ներգրավման խրախուսական համակարգ
 • Խաղարկությունների անցկացում համապատասխան կուտակված միավորների դեպքում
 • Ծննդյան և տոնական միջոցառումների շնորհավորում
 • Անհատական նամակների ուղարկում

Price list

Simple

$19

per month

PC: 1

Users: 1

Database: 3GB

Trainings: 4 hours per month

Email Support

Sign Up

Suitable

$39

per month

PC: 2, 3

Users: 2, 3

Database: 6GB

Trainings: 4 hours per month

Email Support

Sign Up

Pro

$79

per month

PC: 4, 5

Users: 4, 5

Database: 10GB

Trainings: 4 hours per month

Email Support

Sign Up

Other

We need

to talk

PC: > 5

Users: > 5

Database: > 10GB

Trainings: > 4 hours per month

Email Support

Sign Up

 

10 reasons why you need our services

 

 1. Flexible cost -  pay monthly.
 2. Maximum adaptivity – software is very adjustable, so it can fit your business the best.

 3. All features by the same price – no matter which sections you are using pay the same cost.

 4. High security level – software has 4 level security to guaranty your safeness.

 5. Fee free server– you are not required to pay for server and its support, we will do that for you.

 6. Free trainings–  our customers will get free training hours every month.

 7. Multilanguage approach – Software is in available in Armenian, but it is also available in other languages as well

 8. Data export/Import opportunity- Software has variety of tools to import/export information

 9. Free updates – You will receive all new versions every month for free

 10. Free support – You can address us all your problems by e-mail and receive a quick response.

 


Share