Գնացուցակների համակարգ

Վաճառքների ստորաբաժանման աշխատանքի համակարգման, հաճախորդների և գործընկեր կազմակերպությունների հետ ճկուն և թափանցիկ առևտրային հարաբերությունների վարման համար Մեր Սոֆթ CRM համակարգում՝ ինֆորմացիոն  ընդհանրացված միջավայրում մշակվել է գնացուցակների ենթահամակարգը վաճառքում առկա ապրանքների և գների ցուցակ:

Այս ենթահամակարգը հնարավորություն է ընձեռում սահմանել ցանկացած քանակությամբ ապրանքների և ծառայությունների գնացուցակներ, դրանք տարանջատել ու սեգմենտավորել ըստ սեզոնային (գնացուցակը գործում է տվյալ ժամանակահատվածում), դրամական միավորների, գործընկերների, հավատարիմ կամ կարևոր գնորդների և այլն: Գնացուցակները հնարավոր է սահմանել ապրանքների և ծառայությունների համար մեծածախ և մանրածախ: Գնացուցակների համակարգը հնարավորություն է տալիս նաև սահմանել անհատական գներ և կցագրել այդ գնացուցակը տվյալ հաճախորդին կամ գործարքին:   


Price list

Simple

$19

per month

PC: 1

Users: 1

Database: 3GB

Trainings: 4 hours per month

Email Support

Sign Up

Suitable

$39

per month

PC: 2, 3

Users: 2, 3

Database: 6GB

Trainings: 4 hours per month

Email Support

Sign Up

Pro

$79

per month

PC: 4, 5

Users: 4, 5

Database: 10GB

Trainings: 4 hours per month

Email Support

Sign Up

Other

We need

to talk

PC: > 5

Users: > 5

Database: > 10GB

Trainings: > 4 hours per month

Email Support

Sign Up

 

10 reasons why you need our services

 

  1. Flexible cost -  pay monthly.
  2. Maximum adaptivity – software is very adjustable, so it can fit your business the best.

  3. All features by the same price – no matter which sections you are using pay the same cost.

  4. High security level – software has 4 level security to guaranty your safeness.

  5. Fee free server– you are not required to pay for server and its support, we will do that for you.

  6. Free trainings–  our customers will get free training hours every month.

  7. Multilanguage approach – Software is in available in Armenian, but it is also available in other languages as well

  8. Data export/Import opportunity- Software has variety of tools to import/export information

  9. Free updates – You will receive all new versions every month for free

  10. Free support – You can address us all your problems by e-mail and receive a quick response.

 


Share