Վաճառքների պլանավորում և կառավարում

Վաճառքների կառավարումը հանդիսանում է CRM համակարգերի առանցքային դրույթներից մեկը: Վաճառքի բիզնես պրոցեսը տարբեր ոլորտի կազմակերպություններում իրականացվում է ամենատարբեր եղանակներով և գործառույթների հաջորդականությամբ, ինչպես նաև յուրաքանչուր ոլորտում կիրառվում են վաճառքի տարբեր տեխնոլոգիաներ: Վաճառքների կառավարման գործընթացը Մեր Սոֆթ CRM համակարգում, հնարավոր է իրականացնել փոխկապակցված գործառույթներով ինֆորմացիոն հոսքերի վերլուծությունով, փաստաթղթավորումով  և օժանդակ կառավարման ավտոմատացված գործիքներով:

 Մեր Սոֆթ CRM–ը թույլ է տալիս իրականացնել՝

 • Վաճառքների պլանավորում ըստ ծավալների, ժամանակահատվածի, գործակալների, տարածաշրջանների, ուղորդման, գնորդների խմբերի և այլն:
 • Գործարքների փուլային կառավարում /վաճառքների ձագար- воронка продаж/, համակարգը հնարավորություն է տալիս գնահատել գործարքների փակման հավանականությունը և սպասվելիք եկամուտները:
 • Հաճախորդների խմբավորում ըստ նրանց ուղորդման և հետաքրքրությունների սոցիալ-դեմոգրաֆիկական կամ գործունեության  խմբերի՝ համապատասխան յուրաքանչյուր խմբին նախնական առաջարկների տրամադրման համար:
 • Վաճառքի մասնագետների կողմից իրականացված աշխատանքի քանակական, որակական և գումարային գնահատում:
 •  Հաճախորդի հետ շփման պատմության դիտարկում, նախկինում կատարված գնումների, նախասիրությունների, բողոքների և առաջարկների վերլուծություն:
 • Պոտենցիալ հաճախորդի կամ գնորդի կարիքների բացահայտում և ինֆորմացիայի հաշվառում
 • Հաճախորդի կամ պոտենցիալ գնորդի հետ բանակցային գործընթացների և շփման պատմության հաշվառում
 • Գնային առաջարկի տրամադրում
 • Cross sales և upsales տեխնոլոգիաների կիրառման համար տվյալների օնլայն տրամադրում
 • Պատվերների կազմում
 • Գնացուցակների կառավարում
 • Վաճառքի ձևակերպում
 • Պայմանագրի կազմում

 Այլ փաստաթղթերի կազմում հաշիվ ապրանքագիր, կատարման ակտ, բեռնագիր, երաշխիքային կտրոններ և այլն:


Price list

Simple

$19

per month

PC: 1

Users: 1

Database: 3GB

Trainings: 4 hours per month

Email Support

Sign Up

Suitable

$39

per month

PC: 2, 3

Users: 2, 3

Database: 6GB

Trainings: 4 hours per month

Email Support

Sign Up

Pro

$79

per month

PC: 4, 5

Users: 4, 5

Database: 10GB

Trainings: 4 hours per month

Email Support

Sign Up

Other

We need

to talk

PC: > 5

Users: > 5

Database: > 10GB

Trainings: > 4 hours per month

Email Support

Sign Up

 

10 reasons why you need our services

 

 1. Flexible cost -  pay monthly.
 2. Maximum adaptivity – software is very adjustable, so it can fit your business the best.

 3. All features by the same price – no matter which sections you are using pay the same cost.

 4. High security level – software has 4 level security to guaranty your safeness.

 5. Fee free server– you are not required to pay for server and its support, we will do that for you.

 6. Free trainings–  our customers will get free training hours every month.

 7. Multilanguage approach – Software is in available in Armenian, but it is also available in other languages as well

 8. Data export/Import opportunity- Software has variety of tools to import/export information

 9. Free updates – You will receive all new versions every month for free

 10. Free support – You can address us all your problems by e-mail and receive a quick response.

 


Share