Պայմանագրերի կառավարում

Գնորդների, մատակարարների և գործընկերների փոխհարաբերությունների իրավաբանական կարգավորման կարևորագույն հիմնաքար է հանդիսանում պայմանագրերը, համաձայնագրերը, երաշխիքային սպասարկման սերտիֆիկատները և այլն: Պայմանագրերի կորուստը կամ դրանց պարտավորությունների կատարողականի բացակայությունը կարող է հանգեցնել անդառնալի բարոյական և նյութական կորուստների, կազմակերպությունում անկայուն մտնոլորտի առաջացման և գործընկեր կազմակերպության կամ հաճախորդի աչքերում հեղինակազրկմանը:

Որևէ մեկը չի վիճի այն հարցի շուրջ, որ այսօր պայմանագրերի թվայնացումը և դրանց փաստաթղթաշրջանառության կառավարումը կազմակերպություններում դարձել է ժամանակի պահանջն ու հրամայականը: Մեր Սոֆթ CRM համակարգում առկա է փաստաթղթաշրջանառության ենթահամակարգը որի միջոցով հնարավոր է վերահսկել նաև պայմանագրերի և նմանատիպ այլ փաստաթղթեր:  CRM համակարգով հնարավոր է ինչպես գեներացնել տիպային պայմանագրեր այնպես էլ ստեղծել անհատական պայմանագրեր՝ ֆայլի կցագրման հնարավորությամբ: Պայմանագրերի կառավարման ենթաբլոկը ինտեգրացված է գնորդի կամ գործընկերոջ քարտում, նաև իրականացնում է ժամկետների վերահսկում: Պայմանագրերը կարող են տարանջատվել ըստ խմբերի և կարգավիճակների: Կարգավիճակների փոփոխման միջոցով հնարավոր է իրականացնել փոխկապակցված աշխատանք ստորաբաժանումների աշխատակիցների միջև, կարգավիճակի մասին տեղեկացումների ծանուցում և խմբագրման կամ հեռացման արգելափակում:  


Price list

Simple

$19

per month

PC: 1

Users: 1

Database: 3GB

Trainings: 4 hours per month

Email Support

Sign Up

Suitable

$39

per month

PC: 2, 3

Users: 2, 3

Database: 6GB

Trainings: 4 hours per month

Email Support

Sign Up

Pro

$79

per month

PC: 4, 5

Users: 4, 5

Database: 10GB

Trainings: 4 hours per month

Email Support

Sign Up

Other

We need

to talk

PC: > 5

Users: > 5

Database: > 10GB

Trainings: > 4 hours per month

Email Support

Sign Up

 

10 reasons why you need our services

 

  1. Flexible cost -  pay monthly.
  2. Maximum adaptivity – software is very adjustable, so it can fit your business the best.

  3. All features by the same price – no matter which sections you are using pay the same cost.

  4. High security level – software has 4 level security to guaranty your safeness.

  5. Fee free server– you are not required to pay for server and its support, we will do that for you.

  6. Free trainings–  our customers will get free training hours every month.

  7. Multilanguage approach – Software is in available in Armenian, but it is also available in other languages as well

  8. Data export/Import opportunity- Software has variety of tools to import/export information

  9. Free updates – You will receive all new versions every month for free

  10. Free support – You can address us all your problems by e-mail and receive a quick response.

 


Share