Աշխատակիցների վրա կցված գույքի ցանկ

Պատուհանը նախատեսված է աշխատակիցներին հանձնված գույքի փնտրման, տարատեսակ հաշվետվությունների ձևավորման համար: Այն գործատուին թույլ է տալիս հեշտությամբ պարզել, թե տվյալ գույքը որ աշխատակցի վրա է գրանցված:Share