Աշխատատեղեր

Բաժինը նախատեսված է կազմակերպության ստորաբաժանումների և հաստիքների կապերը գրանցելու համար: Օրինակ՝ Տնօրինություն ստարաբաժանմանը կցագրում ենք տնօրենի օգնական հասիկը, կամ արտադրաման ստորաբաժանմանը կցագրում ենք բանվոր հաստիքը:Share