Կազմակերպության աշխատակիցների ցանկ

Պատուհանը նախատեսված է աշխատակիցների փնտրման, ֆիլտրման, տարատեսակ հաշվետվությունների ձևավորման համար: Աշխատակցին վերաբերվող կամայական ինֆորմացիան հնարավոր է արտապատկերել այս պատուհանի միջոցով:Share