Վերապատրաստումներ

Բաժնում մուտքագրվում է աշխատակիցների վերապատրաստումների ցանկը, որոնց մասնակցելու է աշխատակազմը: Share