Ռեզերվ

Նախատեսված է կադրային ռեզերվի հավաքագրման համար: Այն թույլ է տալիս ազատ աշխատատեղ ունենալու պարագայում արագորեն գտնել և կապվել համապատասխան որակավորում ունեցող անձի հետ:Share