Հաստիքներ

Բաժինը նախատեսված է կազմակերպության հաստիքացուցակը մուտքագրելու և ձևավորելու համար ըստ ընկերության հաստիքացուցակի՝ հաշվի առնելով հաստիքի նկարագրության համար անհրաժեշտ բոլոր տվյալներըShare