Գիտական կոչումներ

Բաժնում մուտքագրվում է աշխատակիցների գիտական կոչումները, որոնք կարող են ազդել աշխատավարձի հաշվարկի վրա: Օրինակ՝ գիտությունների թեկնածու, դոկտոր, ակադեմիկոս, ...Share