Կցագրվող ֆայլերի տեսակներ

Բաժնում մուտքագրվում է աշխատակցին կցագրվող ֆայլերի տեսակները: Օրինակ՝ պաշտոնի նկարագրություն, կանոնակարգ, ...Share