Տաբելային գործողություններ

Բաժնում մուտքագրվում է հնարավոր տաբելային գործողությունների կարգավորումները: Աշխատակցի նախատեսված մուտքի և ելքի ժամերը, հերթափոխի առկայության դեպքում հերափոխի տևողությունը: Օրինակ՝ 1 (դրույք),2 (դրույք),1/2,Բ բացակա, ՀԲ հարգելի բացակա: Share