Կազմակերպության կառուցվածք

Բաժինը նախատեսված է գործատուի (կազմակերպության) ստորաբաժինների կառուցվածքը մուտքագրելու և ձևավորելու համար ըստ ընկերության բաժինների:Share