Աշխատավարձի վճարում

Պատուհանը նախատեսված է կազմակերպության աշխատակիցներին տրվող աշխատավարձի գրանցման համար: Այն թույլ է տալիս նշել վճարվելիք աշխատավարձի չափը և աշխատավարձի վճարման օրը: Share