Գույք

Բաժնում մուտքագրվում է աշխատակիցներին կցված գույքը: Օրինակ՝ JEEP, Կամազ, Հաստոց Б-8 ...Share