Տույժերի տեսակներ

Բաժնում մուտքագրվում է աշխատակիցների նկատողությունների տեսակները: Օրինակ՝ ուշացում, գույքի վնասում ...Share