Վերապատրաստում

Պատուհանը նախատեսված է կազմակերպության աշխատակիցների վերապատրաստման տվյալները նշելու համար: Տվյալ պատուհանում նշվում է վերապատրաստման առարկան, գինը, վայրը և այլ անհրաժեշտ տվյալներ:Share