Դրույքաչափեր

Բաժնում մուտքագրվում է աշխատակիցների հնարավոր դրույքաչափերը: Օրինակ՝ 0.25, 0.5, 0.75, 1, 2 ...Share