Պարգևատրման տեսակներ

Բաժնում մուտքագրվում է աշխատակիցների պարգևատրման տեսակները: Օրինակ՝ պլանի գերակատարում, պարտաճանաչություն ...Share