Պարգևատրում

Պատուհանը նախատեսված է կազմակերպության աշխատակիցներին տրվող պարգևատրումների գրանցման համար: Այս պատուհանը հնարավորություն է տալիս գրանցել պարգևատրում ստանալու հիմքը, ամսաթիվը և պարգևատրման չափը:Share