Ուղարկել էլեկտրոնային հաղորդագրություն

Էլեկտրոնային հաղորդագրությունները հնարավոր է ուղարկել այս պատուհանի միջոցով, որոնք բոլորը պահպանվում են CRM համակարգում

 Share