Ձեր Գործընկերները

CRM-ի այս պատուհանոմ լրացվում են Ձեր բոլոր գործընկերների տվյալները, հեռախոսներ. աշխատակիցներ. բանկային տվյալներ, հասցեներ և այլն

գործընկերների իրացումներ

Գործընկերների կապեր

Կցագրված ֆայլեր

Գործընկերների հասցեներ

Գործընկերների փաստաթղթեր

Գործընկերների աշխատակիցների տվյալներ

Գործառույթներ գործընկերների հետ

Գործընկերոջ դիրքը քարտեզի վրա

Գործընկերոջ հիմնական տվյալներ

Մարքեթինգային նշումներShare