Հաշիվ ապրանքագրեր

Հաշիվ ապրանքագրերի ստեղծումը, վերահսկումը, կիրառումը իրականացվում է CRM ծրագրի այս պատուհանի միջոցով:Share