Վաճառքների պլանավորում և կառավարում

Վաճառքների կառավարումը հանդիսանում է CRM համակարգերի առանցքային դրույթներից մեկը: Վաճառքի բիզնես պրոցեսը տարբեր ոլորտի կազմակերպություններում իրականացվում է ամենատարբեր եղանակներով և գործառույթների հաջորդականությամբ, ինչպես նաև յուրաքանչուր ոլորտում կիրառվում են վաճառքի տարբեր տեխնոլոգիաներ: Վաճառքների կառավարման գործընթացը Մեր Սոֆթ CRM համակարգում, հնարավոր է իրականացնել փոխկապակցված գործառույթներով ինֆորմացիոն հոսքերի վերլուծությունով, փաստաթղթավորումով  և օժանդակ կառավարման ավտոմատացված գործիքներով:

 Մեր Սոֆթ CRM–ը թույլ է տալիս իրականացնել՝

 • Վաճառքների պլանավորում ըստ ծավալների, ժամանակահատվածի, գործակալների, տարածաշրջանների, ուղորդման, գնորդների խմբերի և այլն:
 • Գործարքների փուլային կառավարում /վաճառքների ձագար- воронка продаж/, համակարգը հնարավորություն է տալիս գնահատել գործարքների փակման հավանականությունը և սպասվելիք եկամուտները:
 • Հաճախորդների խմբավորում ըստ նրանց ուղորդման և հետաքրքրությունների սոցիալ-դեմոգրաֆիկական կամ գործունեության  խմբերի՝ համապատասխան յուրաքանչյուր խմբին նախնական առաջարկների տրամադրման համար:
 • Վաճառքի մասնագետների կողմից իրականացված աշխատանքի քանակական, որակական և գումարային գնահատում:
 •  Հաճախորդի հետ շփման պատմության դիտարկում, նախկինում կատարված գնումների, նախասիրությունների, բողոքների և առաջարկների վերլուծություն:
 • Պոտենցիալ հաճախորդի կամ գնորդի կարիքների բացահայտում և ինֆորմացիայի հաշվառում
 • Հաճախորդի կամ պոտենցիալ գնորդի հետ բանակցային գործընթացների և շփման պատմության հաշվառում
 • Գնային առաջարկի տրամադրում
 • Cross sales և upsales տեխնոլոգիաների կիրառման համար տվյալների օնլայն տրամադրում
 • Պատվերների կազմում
 • Գնացուցակների կառավարում
 • Վաճառքի ձևակերպում
 • Պայմանագրի կազմում

 Այլ փաստաթղթերի կազմում հաշիվ ապրանքագիր, կատարման ակտ, բեռնագիր, երաշխիքային կտրոններ և այլն:Share