Պայմանագրեր

Այս գործիքը նախատեսված է պայմանագրերի հետ աշխատանքը ավտոմատացնելու և պարզեցնելու համար: CRM համակարգում ներդրված պայմանագրերի կառավարման գործիքը թույլ է տալիս ունենալ անսահման հնարավորություն պայմանագրերի հետ ճժգրիտ աշխատանք իրականացնելու համար:



Share