Գնորդի հետ փոխկապակցված անձեր և կապեր

Հաճախորդների, պոտենցիալ գնորդների, գործընկերների և նույնիսկ մրցակից կազմակերպությունների վերաբերյալ լիարժեք ինֆորմացիայի կուտակումը և վերլուծությունը նպաստում է վաճառքների արդյունավետության բարձրացմանը և շահութաբեր գործարքների իրականացմանը: Հաճախորդին լիարժեք ճանաչելու համար անհրաժեշտ է նաև ունենալ ինֆորմացի նրա հետ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ ինչպես նաև նրա կապերի վերաբերյալ: Փոխկապակցված անձինք կարող են հանդիսանալ Ձեր հաճախորդի ընտանիքի անդամները նաև նա կորող է կապված լինել ձեր որևէ այլ գործընկերոջ կամ գնորդի հետ:

Մեր Սոֆթ CRM համակարգը թույլ է տալիս ոչ մայն գրանցել և հաշվառել գնորդի հետ փոխկապակցված անձանց և նրա կապերը, այլ նաև այն հնարավորություն է ընձեռում վերջիններիս բացահայտմանը՝ բնակության հասցեի, ազգանունների և հայրանունների և սոցիալական ցանցերի միջոցով:Share