Փաստաթղթերի տեսակներ

Համակարգում հնարավոր է ներդնել տարատեսակ փաստաթղթեր, որոնք հետագայում Ձեզ անհրաժեշտ կլինեն տարբեր տեսակի ձևաթղթերի՝ պայմանագրերի, առաջարկների, կոմերցին փաստաթղթերի ստեղծման համարShare