Մատակարարներ

Այս պատուհանի միջոցով լրացվում են տվյալներ Ձեր մատակարարների վերաբերյալ, CRM ծրագրում նախատեսված են տարատեսակ գործառույթների իրականացում մատակարարների հետShare