Աշխատավարձ

CRM համակարգում ներդրված աշխատավարձի տրամադրման ենթահամակարգը ինտեգրացված է Աշխատակազմի կառավարման համակարգի հետ, այն թույլ է տալիս ունենալ անսահման հնարավորություններ աշխատակիցներին վերահսկելու համարShare