Գործընկերների համեմատական վերլուծություն

CRM-ի Գործընկերների համեմատական վերլուծություն գործիքը թույլ է տալիս տարանջատել և վերլուծել Ձեր գործընկերների խմբերը, կարիքները, բաշխվածությունը...Share