Մեր Սոֆթ MS CRM ավտոմատացված համակարգի հնարավորությունները

MS CRM ավտոմատացված համակարգը նախատեսված է ինչպես կորպորատիվ հաճախորդների (B2B –բի թու բի, երբ Ձեր հաճախորդը կազմակերպություն է) վերաբերյալ ինֆորմացիայի կառավարման համար այնպես էլ ֆիզիկական անձանց (B2C): Share