Գնորդների լոյալության բարձրացման գործիքներ

Հաճախորդի լոյալությունը դա իր կողմից հավատարմության դրսևորումն է որևէ կազմակերպությանը,  ապրանքնանիշին, կոնկրետ ապրանքին կամ ծառայությանը: Լոյալության բարձրացման մեխանիզմների կիրառությունը խթանում է հաճախորդների պահպանմանը և նոր հաճախորդների ձեռքբերմանը: CRM համակարգը հնարավորություն է տալիս սեգմենտավորել հաճախորդներին համապատասխան նրանց կողմից ցուցաբերված լոյալության օրինակ A, B C …: Նաև անհրաժեշտ է նշել, որ նախքան լոյալության բարձրացմանը, անհրաժեշտ է ճշգրիտ գնահատել այդ ցուցանիշի արժեքը: Սակայն լոյալությունը տարբեր ոլորտներում գործող կազմակերպություններում գնահատվում է տարատեսակ կերպով և ոչ միանշանակ: Օրինակ  մի կազմակերպության համար հավատարիմ են համարվում այն հաճախորդները որոնք ներգրավվում են նոր հաճախորդներ կամ խորհուրդ են տալիս իրենց մերձավորներին և ծանոթներին նույնպես օգտվել տվյալ կազմակերպության ծառայություններից կամ ապրանքներից: Մեկ այլ դեպքում հավատարիմ են այն գնորդները որոնք պարբերաբար ձեռք են բերում որոշակի ֆիքսված ծավալով կամ գումարային չափով ապրանքներ: Երրորդ դեպքում գնորդները գնում են Ձեր կողմից ներկայացված բազմաթիվ կամ բոլոր տեսակի ապրանքներ և ծառայություններ:

Հաճախորդի լոյալության բարձրացման համար կիրառվում են ամենատարբեր խրախուսման և հաճախորդի անհատականության ընդգծման մեխանիզմներ որոնք կարող են ենթադրել ֆինանսական ծախսեր ինչպես նաև լինել անվճար: Մեր Սոֆթ CRM համակարգի միջոցով հնարավոր է կիրառել հետևյալ մեխանիզմները՝

  • Բոնուսային համակարգեր
  • Զեղչային համակարգեր
  • Կուտակային բոնուս կամ զեղչային համակարգեր
  • Հավատարիմ հաճախորդի հատուկ ծրագրերի իրականացում
  • Ակումբային քարտերի թողարկում
  • Հաճախորդի կողմից նոր հաճախորդի ներգրավման խրախուսական համակարգ
  • Խաղարկությունների անցկացում համապատասխան կուտակված միավորների դեպքում
  • Ծննդյան և տոնական միջոցառումների շնորհավորում
  • Անհատական նամակների ուղարկում


Share