Կարգավորումներ

Մանրածախ վաճառքի կարգավորումներ պատուհանում հնարավոր է կարգավորել ծրագրի յուրաքանչյուր օգտագործողի մանրածախ վաճառքի պատուհանը: Յուրաքանչյուր օգտագործողին տրամադրվում են այն պահեստները, դրամարկղերը, բանկային հաշիվները որոնց թույլատվություն ունի այդ օգտագործողը:Share