Ապրանքների տեղաշարժ

Պահեստներից-պահեստ ապրանքների տեղաշարժը իրականացվում է այս պատուհանի միջոցով: Գործողությունը թույլ է տալիս ստեղծել ներքին տեղաշարժի փաստաթուղթ, ցանկության դեպքում տպել բեռնագիր, վերագնահատել առևտրի ծրագրում ապրանքների մնացորդները:Share