Ելք դրամարկղից

Առևտրի ծրարգում գումարի ելքը դրամարկղից անհրածեժտ է արձանագրել գումարի Ելք դրամարկղից գործողության միջոցով: Նախկինում իրականացված բոլոր ելքերը պահպանվում են համակարգում:Share