Կազմակերպության տվյալներ

Ծրագրի շահագործման սկզբում անհրաժեշտ է ներմուծել Ձեր կազմակերպության տվյալները:

Առևտրի ծրագրում կարող եք ներմուծել Ձեր աշխատակիցների ցանկը

Մեր Սոֆթի առևտրի ծրագրում դեֆֆեկտուրայի հաշվարկման բանաձևի կարգավորումները

և ընդհանուր կարգավորումները, որոնք կնպաստեն պահեստի կառավարման ծրագրի շահագործմանը

 Share