Ապրանքների դուրսգրում

Ապրանքների դուրսգրումը իրականացվում է այս պատուհանի միջոցով: Հնարավոր է պահպանել դուրսգրված ապրանքների փաստաթղթերը և կամայական պահին դիտել առևտրի ծրագրով դուրսգրված ապրանքները:Share